Przejdź do treści


Przedszkola

L.p. Nazwa placówki Adres telefon  
Imię i nazwisko dyrektora Uwagi
1 Miejskie Przedszkole Nr 1
im. Marii  Macieszyny 
09 - 402 Płock,
ul. T. Kościuszki 7
tel. 364 – 26 - 54
Alicja Dziewirz
2 Miejskie Przedszkole Nr 2  09 – 401 Płock
Ciechomicka 68
tel. 364 -84 – 40
Anna Cichocka
3 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 09 – 400 Płock,
ul. K.I.Gałczyńskiego 7
tel. 364 - 26 - 55 do 56
Małgorzata Wiśniewska  Przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno -pedagogiczną
4 Miejskie Przedszkole Nr 4
im. Jasia i Małgosi
09 - 403 Płock,
ul. Czwartaków 18b
tel. 364 - 50 – 04
Teresa Fijałkowska
5 Miejskie Przedszkole Nr 5 09 - 407 Płock,
ul. Dobrowolskiego 4
tel. 364 - 76-97 oraz 09-407 Płock, ul. Piaska 3       tel.364-25-35
Elżbieta Brześcińska przedszkole funkcjonuje w dwóch siedzibach
6 Miejskie Przedszkole Nr 6 09 - 409 Płock,
ul. Łączniczek 14
tel. 364 - 31 - 80
Mariola Kozyra
7 Miejskie Przedszkole Nr 8 09 - 403 Płock,
ul. św. Wojciecha 1b
tel. 364-31-40
Sławomira Lewandowska
8 Miejskie Przedszkole Nr 9 09 – 402 Płock,
ul. Krótka 1
tel. 364-31-16
Katarzyna Zygmuntowicz
9 Miejskie Przedszkole Nr 10 09 – 400 Płock,
ul. M. Curie -Skłodowskiej 2a
tel. 364-60-47 do 48
Małgorzata Kamińska
10 Miejskie Przedszkole Nr 11 09 – 400 Płock,
ul. Bielska 26/1
tel. 367 -55 – 80;
367- 55 -93
Małgorzata Fortas
11 Miejskie Przedszkole Nr 12 09 – 402 Płock,
ul. Misjonarska 12
tel. 364 - 31 - 07 do 08
Elżbieta Strzelczak
12 Miejskie Przedszkole Nr 13 09 – 401 Płock,
ul. Krakówka 8
tel. 367 -52 -35
Aneta Olszewska
13 Miejskie Przedszkole Nr 14 09 – 400 Płock,
ul. Miodowa 8/1
tel. 367 - 55 - 05,
367 - 55 - 10
Agata Matuszewska
14 Miejskie Przedszkole Nr 15 09 – 400 Płock,
ul. Piasta Kołodzieja 4
tel. 367 - 19 – 56,
367 - 19 – 53
Iwona Romana Załęska Od 1 września 2015 r planowany remont placówki. Tymczasowa siedziba przedszkola w Gimnazjum nr 5, ul. królowej Jadwigi 4 i w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kossobudzkiego (osiedle Tysiąclecia)
15 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 09 – 400 Płock,
ul. Z. Wolskiego 8
tel. 367 - 19 - 59
Alicja Barczyk Przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
16 Miejskie Przedszkole  Nr 17 im. Małego Księcia * 09 – 400 Płock,
ul. Kossobudzkiego 10
tel. 366 - 84 - 06
Bożena Kijek
17 Miejskie Przedszkole Nr 19 09 – 400 Płock,
ul. J. Słowackiego 27
tel. 366 - 55 - 71 do 72
Jadwiga Urbaniak
18 Miejskie Przedszkole Nr 21 09-402 Płock,
ul. M. Reja 4
tel. 364 - 31 -14
Ewa Banach
19 Miejskie Przedszkole Nr 25 09-400 Płock,
ul. Kazimierza Wielkiego 6b
tel. 367 - 52 - 51 do 53
Ewa Śliwińska
20 Miejskie Przedszkole Nr 27 09-402 Płock,
ul. M. Reja 28
tel. 367 - 52 - 55;
fax. 367 - 52 - 54
Małgorzata Bor
21 Miejskie Przedszkole Nr 29 09-402 Płock,
ul. Kochanowskiego 7 tel. 367-57-09
Zdzisława Żuk
22 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 09-409 Płock,
ul. Szarych Szeregów 32
tel. 367 - 30 – 78;
364 – 26 -53
Grażyna Kalaszczyńska Przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. od 1 wrzesnia 2015 r. planowany remont placówki. Tymczasowa siedziba przedszkola w ZS nr 5, ul. Kutrzeby 2a i w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Walecznych 20 (osiedle Podolszyce Północ)
23 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier 09 – 402 Płock,
ul. Z. Padlewskiego 2
tel. 364 - 26 – 51
366 – 13 – 88
Anna Żaglewska Przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
24 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół * 09-408 Płock,
ul. Pocztowa 9
tel. 264 - 83 - 13 oraz ul. Harcerska 2 tel. 364-83-13
Danuta Komosa Przedszkole funkcjonuje w dwóch siedzibach
25 Miejskie Przedszkole Nr 35 09-407 Płock,
ul. F. Piaska 3
tel. 364 – 25 - 35
Elżbieta Olewnik
26 Miejskie Przedszkole Nr 37 09-409 Płock,
ul. Hubalczyków 5
tel. 364 - 26 - 52,
364 -26 -72
Beata Kocięda

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze