Przejdź do treści


Przydatne telefony i urzędy

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
09-400 Płock, ul. Zduńska 3, pok. C15, tel. 24 367 15 82, 24 367 16 01
 
Dział Wsparcia i  Rehabilitacji Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 60 (61)
 
Miejski Urząd Pracy w Płocku
09-400 Płock, ul. 3 Maja 16,  tel. 24 367 18 30 – sekretariat
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 57 (58)
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
09-400 Płock, ul. Zgliczyńskiego 4, tel. 24 364 02 10
 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c, tel. 24 269 18 43 (44)
 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11, tel 22 529 06 00 (01)
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Mazowiecki w Warszawie,

00-021 Warszawa, ul. Grójecka 19/25, tel 22 31 18 312 (13)
 
PFRON - Zarząd Główny
00-828 Warszawa ul. Jana Pawła II 13 tel. 22 50 55 500
 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
03-707 Warszawa ul. Floriańska tel. 22 818 50 72
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0 801 233 554 (koszt tylko za pierwszą minutę) lub 22 581 84 10  infolinia dla beneficjentów dzwoniących w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze