Przejdź do treści

Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. Oznacza kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
 
 

Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2014”

20 listopada 2014

 Kontakt

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
rewitalizacja@plock.eu

Kierownik Referatu:  Michał Balski
Telefon  
24  367-17-68
Pokój
C-307

Dorota Chudowska-Rączka   
Telefon  24  367-17-94
Pokój C-313

Iwona Stanowska
Telefon  24  367-14-53
Pokój C-314

Agnieszka Malinowska
Telefon 24  367-14-53
Pokój C-314


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze