Przejdź do treści


Rzecznik osób niepełnosprawnych

Do zakresu działania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych należy ochrona interesów osób niepełnosprawnych na terenie miasta, w szczególności realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 t.j.)
 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - do pobrania
Informator dla osób niepełnosprawnych - Pobierz
 
Tomasz Gorczyca
Telefon: 24 36 71 582
Fax: 24 36 71 598
Pokój: 15 [C]
Godziny pracy:
  • poniedziałek - środa 7.30-15.30
  • czwartek 8.30-17.30
  • piątek 8.30-15.30

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze