Przejdź do treści


SZLAK NR 8 ZIELONY im. Świętego Huberta

PŁOCK BOROWICZKI Cukrownia (0,0) 
- CEKANOWO LAS (2,5) - SŁUPNO (5,5)
- SZELIGI (9,5) - BOROWICE (13,5) 
- MISZEWO MUROWANE (16,0)- BIAŁOBRZEGI (18 km)
Na szlaku zabytki architektury murowanej i drewnianej. W Cekanowie, w lesie znajduje się wiata turystyczna i kapliczka św. Huberta, ufundowana myśliwym przez Władysława Włodkowskiego w 1938 r. W Słupnie kościół parafialny, drewniany z 1753 r., główny ołtarz z początku XVII w., barokowe ołtarze boczne i obrazy z XVII i XVIII w. W Szeligach dobrze zachowane grodzisko, położone na lewym brzegu malowniczej doliny strugi Słupianki, zwane "Zamkową Górą". W Borowicach znajduje się dwór murowany z przełomu XIX i XX wieku oraz park z pięknym, różnorodnym drzewostanem.
 
W Miszewie Murowanym kościół zbudowany w latach 1441-1444. Wewnątrz kościoła gotyckie sklepienie krzyżowe, ołtarze rokokowe z II poł. XVIII w. , krucyfiks w ołtarzu głównym, ambona. Ponadto zespół dworski z II poł. XIX w., oraz park geometryczno-krajobrazowy z 1750 r. Koniec szlaku na przystanku PKS w Białobrzegach (na szosie Płock - Wyszogród). 

Szlak nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze