Przejdź do treści


Wniosek na odpady budowlane

W okresie 01.07.2016-30.06.2019 r. wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne jest składany w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.
Oddział Gospodarowania Odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska przekazuje otrzymany wniosek do właściwej firmy wykonawczej wyłonionej w drodze przetargu, która skontaktuje się ze składającym wniosek w celu ustalenia szczegółów świadczonej usługi.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest jedynie z nieruchomości zamieszkałych.

 
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do pobrania


Uwaga! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym pobierania worków big-bag na przeprowadzane prace remontowe, Oddział Gospodarowania Odpadami informuje, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji składanych wniosków, z uwagi na ograniczenia w ilości worków big-bag przewidzianych w przetargu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych. Oddział Gospodarowania Odpadami informuje również, że mieszkańcy mogą skorzystać ze znajdującego się przy ul. Tartacznej 2 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane są tam przyjmowane bezpłatnie.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze