Przejdź do treści


Wniosek na odpady budowlane

W okresie 1.07.2016 - 30.06.2020 r. wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne jest składany w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

Referat Gospodarowania Odpadami w Wydziale Kształtowania Środowiska przekazuje otrzymany wniosek do właściwej firmy wykonawczej wyłonionej w drodze przetargu, która skontaktuje się ze składającym wniosek w celu ustalenia szczegółów świadczonej usługi.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest jedynie z nieruchomości zamieszkałych.

Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do pobrania

Uwaga! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym pobierania worków big-bag na przeprowadzane prace remontowe, Referat Gospodarowania Odpadami informuje, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji składanych wniosków, z uwagi na ograniczenia w liczbie worków big-bag przewidzianych w przetargu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy mogą skorzystać ze znajdującego się przy ul. Tartacznej 2 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane są tam przyjmowane bezpłatnie.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze