Przejdź do treści


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Zarządzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Wyciąg z obwieszczenia państwowej komisji wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Informacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

ZARZĄDZENIE NR 1052/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Płocka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych dot. zgłaszania kandydatów do OKW

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Prezydenta o podziale miasta na obwody głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Sentau RP.pdf

Uchwała PKW w sprwie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Płocku w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

Komunikat o przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców do Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku z dnia 2 października 2015 r.

Transport dla osób niepełnosprawnych w dniu wyborów - informacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

SPIS WYBORCÓW UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku o zarejestrowanych kandydatach na senatora.pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów.pdf

Wpisanie do rejestru wyborców.pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.docx

Pisemna deklaracja.doc

Dopisanie do spisu wyborców.pdf

Wniosek o dopisanie do spisu - czasowe zamieszkanie.odt

Informacja dla wyborców o zmianie czasu z letniego na zimowy.pdf

Informacja o rozpoczęciu prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Płocku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zgodnie z zaleceniem PKW poniżej przekazuje bezpośrednie linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

https://youtu.be/q-O50REiElM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8


Dodatkowo przekazuemy bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo:
https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Plakat - technika głosowania w wyborach do Sejmu RP.pdf

Plakat - technika głosowania w wyborach do Senatu RP.pdf


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze