Przejdź do treści


Wybory Prezydenta RP

 


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.


  • ZARZĄDZENIE NR 1402/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załącznik do komunikatu - Druk zgłoszenia wyborcy - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - WAŻNE! Zgłoszenie należy wydrukować i wypełnione złożyć w Urzędzie Miasta Płocka do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze