Przejdź do treści


Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Płocku o pełnionych dyżurach

SPIS WYBORCÓW

Urząd Miasta Płocka uprzejmie informuje, iż został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Do dnia 07 listopada 2014 r. każdy wyborca w godzinach od 13.00 do 17.00 na Stanowiskach Obsługi Klienta nr 1 i 2 Al. Piłsudskiego 6 (Oddział Spraw Obywatelskich) może na pisemny wniosek sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.


ZARZĄDZENIE NR 5048/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Płocka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 16 listopada 2014 roku.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27.08.2014 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego


Na prośbe firmy Orange Polska S.A., uprzejmie informujemy, że firma Orange Polska nie wyraża zgody na umieszczanie obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych na należących do ww. firmy urządzeniach technicznych - słupach, skrzyniach i szafach telekomunikacyjnych.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze