Przejdź do treści


Wybory uzupełniające ławników

KOMUNIKATO WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku i do SĄDU OKRĘGOWEGO w Płocku 
NA KADENCJĘ 2016-2019


W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19.10.2017 r.  w sprawie przeprowadzenia przez Radę Miasta Płocka wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku i do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 - 2019, Urząd Miasta Płocka – Biuro Obsługi Rady Miasta informuje, iż do dnia 30 listopada 2017 roku będzie przyjmować zgłaszania kandydatów na ławników.


Wyboru ławników dokona Rada Miasta Płocka w głosowaniu tajnym w styczniu 2018 roku.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Rady Miasta, Stary Rynek 1 – pok. Nr 208 – II piętro, tel. 24 – 367-15-63.
 
Informacje  wraz z dokumentami do pobrania są zawarte  także na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.plock.eu w linku „Wybory uzupełniające ławników”.Dokumenty do pobrania:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze