Przejdź do treści


Zakończone akcje 2018

DODAJEMY ENERGII

W 2016 roku osoby w wieku 65+ stanowiły 16,4% polskiego społeczeństwa. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym rośnie z roku na rok. Jednocześnie, członkowie tej grupy społecznej coraz częściej borykają się z ubóstwem. Dane z 2015 r. wskazują, że jest nim dotkniętych aż 29% seniorów (GUS, 2015). Dostrzegając ten narastający problem, Płocki Wolontariat objął opieką 15 samotnych osób w wieku 65+ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Wsparcie stanowią produkty żywnościowe pierwszej potrzeby. Paczki były przygotowywane raz w miesiącu i dostarczane przez wolontariuszy z Płockiego Wolontariatu do domów rodzin objętych pomocą. Sponsorem projektu była firma „TECH-EXPORT".

OTWÓRZMY PŁOCK

"Otwórzmy Płock" to akcja prowadzona przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Wolontariatu i Urząd Miasta Płocka we współpracy z SUEZ Płocką Gospodarką Komunalną sp. z o.o. i Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis" polegająca na zbiórce wśród mieszkańców miasta kluczy, kłódek i metalowych części zamków.
Wszystkie przedmioty można było przynosić do siedziby Płockiego Wolontariatu, Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej) oraz płockich szkół i przedszkoli.

"DZIECI ULICY" - sztuka teatralna wystawiana przez wolontariuszy

Ludzie od dekad nieodmiennie kierują swoje kroki do teatru i zachwycają się pracą aktorów. Zasiadają na widowni, aby przeżyć historie na pozór zupełnie obcych bohaterów i wspólnie z nimi się wzruszyć, popłakać, wybuchnąć śmiechem, zmarszczyć brwi ze złości... By wspólnie z nimi zatrzymać się, poczuć i zrozumieć. Doceniając rolę, jaką teatr może odegrać w kształtowaniu ludzkiej wrażliwości, Płocki Wolontariat wyszedł z propozycją sztuki o tematyce społecznej. Aktorzy zagrali po raz pierwszy 9 czerwca 2018 r. podczas pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku. Charytatywne przedstawienie jest przede wszystkim szczególnym sposobem na promowanie idei wolontariatu i Płockiego Wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, w tym tych najmłodszych. Pragniemy, aby spektakl stał się wydarzeniem aktywizującym członków lokalnej społeczności. 19 czerwca 2018 r. przedstawienie zostało wystawione na deskach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Na widownię zostali zaproszeni uczniowie płockich gimnazjów i liceów. Spetakl został wystawiony również w auli płockiej Małachowianki podczas rozstrzygnięcia konkursu "Nakręć się".

Obsada: Anna Czajkowska, Kacper Kotarski, Ludwika Krzemińska, Kacper Lewandowski, Wiktoria Malesa, Maja Oszczanowska, Julia Szczawińska, Aleksandra Sujka

Reżyseria: Szymon Kołodziejczyk

BAJANKI

Książki pojawiają się w życiu dziecka już od pierwszych miesięcy. Początkowo są to krótkie, kilkuminutowe, nieskomplikowane historie. Z wiekiem fabuła czytanych opowieści staje się dłuższa i bogatsza w wydarzenia. Ostatecznie uczymy się czytać samodzielnie. Badania psychologów potwierdzają pozytywny wpływ czytania na wiele aspektów rozwoju dzieci. Wspomaga ono koncentrację, obniża stres, daje ukojenie, pogłębia wiedzę, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, rozwija empatię... Czytanie to aktywność właściwa dla dzieci w różnym wieku.

Płocki Wolontariat prowadził projekt „Bajanki" skierowany do małych pacjentów szpitala na Winiarach. W ramach tego działania wolontariusze codziennie odwiedzali oddział pediatryczny i czytali bajki przebywającym tam dzieciom. Słuchanie opowiadanych historii umilało im trudny czas pobytu w szpitalu. Obecność wolontariuszy była pomocą także dla rodziców, którzy zyskali chwilę na odpoczynek i zajęcie się własnymi sprawami. W ramach przygotowań do projektu wolontariusze przeszli szkolenie pod okiem aktorki Grażyny Zielińskiej. To pomogło im przełamywać tremę, właściwie operować głosem i budować relację z pacjentami.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNYCH INSTYTUCJI

Wolontariusze Płockiego Wolontariatu zaangażowali się pracę na rzecz wielu organizacji pozarządowych i instytucji: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Książnicy Płockiej, Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Fundacji DKMS, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem, Stowarzyszenia Wolontariuszy "Kapitał Ludzki", Żywej Biblioteki, Straży Miejskiej w Płocku, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku, Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom", WTZ przy Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Fundacji Rozwoju Mikrospołeczności "Per Aspera Ad Astra", Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze