Przejdź do treści


Zakończone akcje 2019

PRZYJACIELE

Projekt "Przyjaciele" był realizowany jest przez Płocki Wolontariat i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku.
W projekcie brała udział grupa podopiecznych ośrodka i wolontariuszy, którzy spotykali się średnio raz na miesiąc i wspólnie spędzali czas. Grupa młodych ludzi wychodziła do teatru, restauracji, na kręgle, do kawiarni. Brała udział we wspólnych wycieczkach do Warszawy.
Wyjścia stwarzały podopiecznym placówki przestrzeń do poznawania siebie, nabywania umiejętności potrzebnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywania poprawnych relacji i nauki dobrych zachowań. Rolą wolontariusza było wspomaganie podopiecznych Ośrodka w nabywaniu tych doświadczeń.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNYCH INSTYTUCJI

W 2019 roku wolontariusze Płockiego Wolontariatu wzięli udział w działaniach wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Wspierali między innymi: Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki", płocki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie "Akceptacja dla Autyzmu Płock", Książnicę Płocką, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wojewódzki Urząd Pracy, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Miejski Ogród Zoologiczny, Żywą Bibliotekę, Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko", Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Jakuba Apostoła, Fundację DKMS, Fundację Rozwoju Mikrospołeczności "Per Aspera Ad Astra", Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "Aktywny Senior".


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze