Przejdź do treści


Żłobki i kluby dziecięce

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw: z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 235 ze zmianami) oraz z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zmianami) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka (dotyczy działalności prowadzonej na terenie Płocka).


ŻŁOBKI MIEJSKIE

Gmina – Miasto Płock prowadzi 4 żłobki miejskie:
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Czwartaków 4
tel. 24 263 49 90
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Kleeberga 3
tel. 24 366 21 32
 
Żłobek Miejski  nr 3
ul. Płoskiego 3 
tel. 24 262 94 00
 
Żłobek Miejski  nr 4
ul. Lachmana 10
tel. 24 263 66 88

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub zmianę wpisu w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru), należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
 
 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze